Tomasz Wisniewski

Speaker
Asystent – Uniwersytet Łodzki

Dr Tomasz Karol Wiśniewski jest pracownikiem naukowym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2009-2019 odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index) oraz indeksu spółek spełniających międzynarodowe standardy skoringu zrównoważonego rozwoju (WIG-ESG). Z jego inicjatywy Giełda Papierów Wartościowych jako pierwsza w Europie Centralnej i dziesiąta na świecie przystąpiła do  Sustainable Stock Exchanges. W latach 2020-2023 koordynował strategię ESG dla rynku kapitałowego, której celem było wsparcie spółek giełdowych w dostosowaniu do potrzeb inwestorów z perspektywy zagadnień zrównoważonego rozwoju Członek zespołu Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz lider grupy roboczej ds raportowania pozafinansowego w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów. Stały współpracownik gazety giełdy Parkiet oraz autor unikatowych na rynku krajowym badań "Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne"
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles