Przemysław Kuśmierek

Przemysław Kuśmierek

Speaker
Founder & CEO – Migam.org

Przedsiębiorca i wizjoner, założyciel MIGAM (migam.org), współwłaściciel Pracy Bez Barier (pracabezbarier.eu) współtwórca pierwszej platformy video contact center (ommi.io), która realnie zapewnia dostępność dla osób o szczególnych potrzebach, a jednocześnie umożliwia skuteczną sprzedaż online i obsługę każdego klienta. Dwukrotnie pozyskiwał finansowanie dla Migam poprzez crowdfunding udziałowy na Beesfund.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles