Piotr Barański

Piotr Barański

Speaker
improviser, actor, trainer, provocative coach – baranskimpro.com

He has been regularly improvising on stage since 2010. A graduate of Annoyance Theater and iO Theatre in Chicago, where he studied stage improvisation, Warsaw Impro School, and numerous trainings in Barcelona, Kraków and Warsaw. Coach and trainer specialising in provocative coaching, creativity, team building and team integration, as well as interpersonal communication. He has been working with advertising agencies and clients as a copywriter since 2000. English major, University of Warsaw graduate.

Regularnie improwizuje na scenie od 2010 roku. Absolwent Annoyance Theater oraz iO Theatre w Chicago, gdzie uczył się improwizacji scenicznej, warszawskiej Szkoły Impro, oraz licznych szkoleń w Barcelonie, Krakowie i Warszawie. Coach oraz trener specjalizujący się w coachingu prowokatywnym, kreatywności, budowaniu i integrowaniu zespołu oraz komunikacji międzyludzkiej. Od 2000 roku współpracuje z agencjami reklamowymi i klientami jako copywriter. Anglista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles