Paulina Kulik

Paulina Kulik

Speaker
Founder – Nevtro Lab

Strateg marki, konsultant, kupiec z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży modowej. Założycielka agencji kreatywnej łączącej design z biznesem – Nevtro Lab; współzałożycielka i kierownik ds. partnerstwa strategicznego w Circular Tex Hub.

Swoją karierę rozpoczęła w jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej – LPP. Po 6 udanych latach przeniosła się do 4F, a później do Zalando w Berlinie.

Od 2018 roku mieszkała w Sztokholmie i pracowała w H&M HQ w biurze zakupów.

Paulina ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu kolekcją, budowaniu planów asortymentowych, budżetowaniu, zrównoważonym projektowaniu i doświadczeniu klienta on-line. Kiedy dołączyła do H&M, firma przechodziła przebudowę całej obecności online i rzeczywiście miała szansę kształtować to, jak wygląda ona dzisiaj.

Od 2021 roku kieruje zespołem B2B w sztokholmskim start-upie Cando.io, którego aplikacja pomaga kupującym budować zrównoważone nawyki modowe.

Paulina pracuje również jako niezależny konsultant, a w jej portfolio znajdują się takie firmy jak: Astrid Wild, Endangered, Trött, White Label Project, Intel.

———-
Brand strategist, consultant, buyer with over 10years experience in the fashion business. Founder of the creative agency that merge design with business-Nevtro Lab, Co-founder and Strategic Partnership Manager at Circular Tex Hub.
She has started her career in one of the biggest companies in Central-East Europe- LPP. After 6 successful years she moved to 4F and later to Zalando in Berlin.
From 2018 she was living in Stockholm and working in H&M HQ in the buying office.
Paulina has a wide experience in collection management, range plan building, budgeting, sustainable design and on-line customer experience. When she joined H&M, the company was going through rebuilding the whole online presence and she did have a chance to shape how it looks today.
From 2021 she is leading a B2B team at the Stockholm based start-up Cando.io. which an app that helps shoppers build sustainable fashion habits.
Paulina works also as an independent consultant and her portfolio includes companies like: Astrid Wild, Endangered, Trött, White Label Project, Intel.
Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles