Monika Bielska

Monika Bielska

Speaker
Dyrektor Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwentka zarządzania od lat związana z ochroną własności intelektualnej,
pracownik Urzędu Patentowego RP z kilkunastoletnim stażem, ekspert w zakresie wynalazków
i wzorów użytkowych. Przez wiele lat pracowała w Departamencie Zgłoszeń, następnie
współtworzyła i rozwijała profesjonalne Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej,
obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej
w skład którego wchodzi Centrum Informacji, Kancelaria Ogólna oraz komórka ds. ePowiadomień.
Nadzoruje codzienną obsługę Klienta Urzędu i monitoruje jego potrzeby w zmieniających się realiach
biznesowych. Zawsze wspiera swoją wiedzą i doradza w jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić
swoją własność intelektualną i ją komercjalizować.

Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles