Katarzyna Wilk

Katarzyna Wilk

Speaker
CEO – Swiss Impact Lead

Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania wpływem, ESG i inwestowania wpływu, polityki publicznej (na szczycie UE) z doświadczeniami z USA, Szwecji, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii i Brukseli.

Łączy doświadczenia z doradztwa biznesowego, tworzenia polityki, środowisk akademickich, instytutów badawczych i organizacji non-profit oraz zapewniam wiedzę ekspercką w zakresie:
‣ inwestowanie pod kątem wpływu i ESG, projektowanie i weryfikacja produktów inwestycyjnych zgodnych z SDG
‣ Operacjonalizacja SDGs w portfelach, funduszach, programach i politykach
‣ Zarządzanie strategią ESG: analiza istotności, projektowanie polityki, integracja
‣ Projektowanie narzędzi oceny ESG, metody zbierania i operacjonalizacji danych ESG
‣ zaawansowana analiza ESG/zrównoważonego rozwoju (analiza cyklu życia, wpływy społeczne i środowiskowe, HCVA, Asmt Kosztów Zewnętrznych, regresje, analiza wielopoziomowa)
‣ szkolenia biznesowe i seminaria uniwersyteckie (projektowanie, moderacja)
polityka publiczna (analiza, sformułowanie, rekomendacje)

Jest autorem publikacji naukowych i politycznych z zakresu CSR/Sustainability, etycznego inwestowania, opieki społecznej, nierówności, postaw i zachowań politycznych, statystyki i metodologii.

Zajmuje się również projektowaniem i prowadzeniem szkoleń biznesowych oraz seminariów uniwersyteckich.

Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles