Kacper Kossowski

Kacper Kossowski

Speaker
Co-Founder – EcoBean

Kacper Kossowski – Współzałożyciel i CVO EcoBean – startupu, przetwarzającego fusy kawowe na zrównoważone surowce o niskim śladzie węglowym, który zabezpieczył finansowanie na poziomie 10 mln euro od inwestorów i w ramach funduszy europejskich na rozwój technologii i budowę pierwszej na świecie biorafinerii do pełnej waloryzacji fusów. Kacper to ekspert w branży kawowej z ponad 20-letnim doświadczeniem, a jego osiągnięcia obejmują tworzenie startupów z zyskownym exitem, m.in. do Julius Meinl Polska, gdzie następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 

Kacper Kossowski – Co-founder and CVO of EcoBean, a startup that turns coffee grounds into sustainable, low-carbon footprint chemicals, which secured funding of 10 million euros from investors and European funds for technology development and the construction of the world's first biorefinery for full valorization of coffee grounds. Kacper is an expert in the coffee industry with over 20 years of experience, and his achievements include creating startups with profitable exits, including to Julius Meinl Polska, where he then served as the CEO.

 

 

Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles