Jarosław Szulski

Jarosław Szulski

Speaker
Nauczyciel, wykładowca, przedsiębiorca – Liceum Artes Liberales

☑ Jestem współtwórcą (razem z Jackiem Santorskim) 🔴 Akademii Psychologii Przywództwa (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
☑ Napisałem kilka książek o szkole: powieści 🔴 “Zdarza się” oraz “Sor”, 🔴 wspólnie z Jackiem Santorskim “Siłę spokoju”, 🔴 a także poradnik „Nauczyciel z Polski”
☑ Moją pasją jest praca ze starszą młodzieżą. Przez kilkanaście lat byłem nauczycielem w warszawskim Reytanie i Batorym. ❗️❗️❗️ 👉🏼 Obecnie pracuję nad konceptem nowej szkoły przyszłości. 👈🏻 ❗️❗️❗️
☑ W 2020 roku uruchomiłem program rozwojowy 🔴 “!@#$%”, rozwijających odporność psychiczną i pomagających budować więzi rówieśnicze.
☑ Założyłem Dom Wydawniczy JS & CO. Zawzięcie popularyzuję psychologię humanistyczną w wychowaniu.

Learn
Articles