Jan Kopeć

Jan Kopeć

Speaker
Właściciel – Przywództwo Przyszłości

Działam na rzecz zwiększenia poziomu przywództwa, inspiruję do współpracy i społecznego dialogu. Od lat aktywnie pracuję w organizacjach pozarządowych, pasjonuję się przywództwem i rozwojem osobistym szczególnie w zakresie umiejętności liderskich. Wierzę, że wartościowe przywództwo we wszystkich 3 sektorach może efektywnie wpływać na kształt otaczającej nas rzeczywistości. Tematyce przywództwa poświęciłem swoją pracę magisterską, z liderami biznesu pracuję w Business Masters, a przyszłych przywódców rozwijam w ramach Instytutu Kreatorów Przyszłości. Wierzę, że u podłoża każdej inicjatywy leży idea, której świadomość daje nam siłę do działania i której komunikowanie daje naszemu otoczeniu motywację do współpracy z nami. Ta sama idea może poprowadzić nas i naszą organizację w stronę sukcesu.

Interesuję się sportem, kinem i polityką.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles