Gilbert Kulasik

Gilbert Kulasik

Speaker
Adam Mickiewicz University

Gilbert Kulasik is a 22-year-old undergraduate student of Chinese linguistics at the Adam Mickiewicz Univeristy in Poznań, with a particular passion for neurolinguistics and UI/UX. As a transgender man, Gilbert has personal experience navigating the workplace, as well as studying at a university, as a member of the LGBTQ+ community.

Gilbert Kulasik to 22-letni student studiów licencjackich z zakresu lingwistyki chińskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze szczególną pasją do neurolingwistyki i UI/UX. Jako transpłciowy mężczyzna, Gilbert ma osobiste doświadczenie zarówno w byciu zatrudnionym, jak i studiowaniu na uniwersytecie, będąc członkiem społeczności LGBTQ+.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles