Gabriela Papuzińska-Gerlée

Gabriela Papuzińska-Gerlée

Speaker
IFS Practitioner, Certified Resonant Healing Practitioner, NVC Trainer, Mediator – Papuzińska.COM

Internal Family System Practitioner, Certified Resonant Healing Practitioner and Nonviolent Communication Trainer on the certification path. Mediator. Need Based Coach.
With 15 years experience as Lean Manufacturing related Japanese/English/Polish simultaneous interpreter she identifies more as a “problem detective” than “problem solver” believing that identifying and acknowledging the problem is half solving it. She values conflicts as the outcome of courage to stand for precious needs and the opportunity for strategy revision to achieve a world that works for all.
She works at Meikai 明解 supporting individuals and groups in finding access to internal resources and becoming a resource for each other. She works releasing constraints and inviting courageous dialogue.
With 15 years experience as Japanese/English/Polish simultaneous interpreter in Lean Manufacturing, she identifies more as a “problem detective” than “problem solver” believing that identifying and acknowledging the problem is half solving it. She values conflicts as the outcome of courage to stand for precious needs and the opportunity for strategy revision to achieve a world that works for all.
She works at Meikai 明解 –  (clarity/clear understanding) supporting individuals, and groups in finding access to internal resources and becoming resources for each other by releasing constraints.

Praktyk Systemu Wewnętrznej Rodziny, certyfikowany praktyk uzdrawiania językiem rezonansu (Resonant Healing) i trener Porozumienia Bez Przemocy na ścieżce certyfikacji. Mediator. Trener oparty na potrzebach.
Z 15-letnim doświadczeniem jako tłumacz symultaniczny japońsko-angielsko-polski w japońskich przedsiębiorstwach związanych z Lean Manufacturing, identyfikuje się bardziej jako “detektyw” niż rozwiązywacz problemów”, wierząc, że identyfikacja i uznanie problemu to połowa rozwiązania. Ceni konflikty jako przejaw odwagi, by stanąć w obronie cennych potrzeb i okazję do zmiany strategii, aby osiągnąć świat, który działa dla wszystkich.

Pracuje w Meikai 明解 wspierając jednostki i grupy w znajdowaniu dostępu do wewnętrznych zasobów i stawaniu się zasobem dla siebie nawzajem. Pracuje facylitując znoszenie ograniczeń i zapraszając do odważnego dialogu.

Connect
UPCOMING SESSIONS BY THIS SPEAKER
Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles