Dobrosława Gogłoza

Dobrosława Gogłoza

Speaker
Owner @ Doing Good | Managing Director @ Pomagam.pl – Doing Good | Pomagam.pl

Dobrosława Gogłoza jest dyrektor zarządzającą serwisu crowdfundingowego Pomagam.pl. Była założycielką i wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które pod jej przewodnictwem wyrosło na międzynarodową organizację prowadzącą kampanie i działania fundraisingowe w wielu krajach europejskich. Założyła agencję marketingową All Hands, która specjalizuje się w komunikacji firm i projektów, które mają pozytywny wpływ na świat. Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu strategii organizacji i kampanii komunikacyjnych, tworzeniu misji i wizji oraz efektywnych struktur organizacyjnych.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles