Dariusz Trzmielak

Dariusz Trzmielak

Speaker
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles