Bartosz Jaakov Janowicz

Bartosz Jaakov Janowicz

Speaker
Dyrektor akcji społecznej – Warsaw Enterprise Institute

Organizator wsparcia medycznego dla wojska i obywateli Ukrainy w imieniu Warsaw Enterprise Institute.

Wprawiony działacz społeczny, współtwórca największej akcji pomocy seniorom w pandemii – #seniorwkoronie; manager i członek zwycięskiego zespołu w programie Centrum GovTech nt. gospodarowania zasobami wodnymi w dobie kryzysu ekologicznego. Członek rad nadzorczych, fundator i doradca podmiotów NGO. Manager kanału YouTube „Tu Historia”. Doradca strategiczny przy eventach między innymi „Roztańczony PGE Narodowy”.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles