Artur Łączyński

Artur Łączyński

Speaker
Dyrektor Departamentu Rolnictwa, GUS

Dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, kierownik projektu SATMIROL - Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa realizowanego w ramach Programu GOSPOSTRATEG, ekspert międzynarodowy FAO, Komisji Europejskiej, Banku Światowego w dziedzinie statystyki rolnictwa, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Ogrodnictwa.
Learn
Articles