Agnieszka Dudzińska

Agnieszka Dudzińska

Speaker
Naczelnik Wydziału – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Absolwentka administracji i europeistyki, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności
intelektualnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Jedna z 18
absolwentów prestiżowego kierunku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Kształcenie Liderów
Administracji. Od początku swojej drogi zawodowej związana z doradztwem, tworzeniem nowych
struktur sprzedaży i specjalistycznej obsługi Klienta. Od 8 lat współtworzy i rozwija profesjonalne
Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP, gdzie obecnie
kieruje pracą grupy konsultantów. Specjalizuje się w dziedzinie ochrony własności intelektualnej ze
szczególnym naciskiem na własność przemysłową. Nie są jej obce powiazania i granice pomiędzy
ochroną prawno autorską jak też ochroną prawa konkurencji. Swoją wiedzą wspiera przedsiębiorców
w odkrywaniu świata własności intelektualnej i możliwości jakie niesie za sobą odpowiednia ochrona
praw na dobrach niematerialnych.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles