Marek Wzorek

Marek Wzorek

Speaker
Founder & co-CEO, Executive Coach, Leadership Mentor, Author – ecoCoach

Marek rozwija firmy, ludzi i zespoły. Częściej jednak jedynie pomaga usuwać przeszkody i facylituje samoczynny proces rozwoju.

Ma wizję stworzenia lepszego, pełniejszego i szczęśliwszego społeczeństwa opartego na zaufaniu, szacunku, kreatywności oraz zaangażowaniu.

Po 20 latach rozwijania sprzedaży, zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej, w roku 2017 po przeczytaniu książki „Pracować inaczej” Frederica Laloux, odkrył że to co robił przez ostatnie 10 lat wraz z zespołem igus jako dyrektor zarządzający i prezes zarządu, inni nazywają „turkusową organizacją”.

Pracując m.in. zarówno jako doradca techniczny, jak i prezes, Marek doświadczył pracy w sztywnych, tradycyjnie zarządzanych firmach “na górze”, jak i “na dole”, oraz pracy w elastycznej i szybko dostosowującej się do rynku firmie wykorzystującej “system solarny” jako model organizacyjny firmy skupiony na kliencie. Ten sprawdzony w skali międzynarodowej model, rozwija dalej w ecoCoach oraz wspiera firmy jako coach, trener, doradca, konsultant i facylitator w zmianach struktur organizacyjnych, tworzeniu turkusowych organizacji, zwiększaniu kreatywności działania oraz rozwijania kultury przywództwa służebnego.
Na podstawie własnego doświadczenia i pracy z klientami mówi: „Jeden zaangażowany pracownik potrafi zastąpić czterdziestu słabo zaangażowanych”, „Najtrwalszą innowacją firmy jest innowacja w kulturę organizacyjną”, „Najlepszy lider to ten który tworzy kolejnych liderów”.

Wspiera ludzi, firmy i społeczeństwa w kierunku budowania lepszego, pełniejszego, szczęśliwszego i bardziej twórczego świata, bez stresu, nienawiści i lęków.

Connect
PAST EVENTS
Learn
Articles