🇵🇱 PANEL: Profilaktyka Zdrowia Psychicznego – zdrowy młody duch

In-person session

October 12, 2023 | 18:15 - 19:00
Room: Hall 3, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Kluczowe jest nadanie priorytetu profilaktyce zdrowia psychicznego jako części nowoczesnej edukacji w celu stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym uczniowie mogą się rozwijać.

Włączenie edukacji w zakresie zdrowia psychicznego do programu nauczania, przeprowadzanie regularnych badań przesiewowych w zakresie zdrowia psychicznego, zapewnianie dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak poradnictwo i terapia, oraz opracowywanie polityk promujących świadomość i profilaktykę zdrowia psychicznego w szkołach to tylko niektóre sposoby na osiągnięcie tego celu.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
October 12, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners