NGO - krajobraz po pandemii

In-person session

May 20, 2021 | 17:00 - 18:30
ABOUT THE SESSION
Organizacje pozarządowe w nowej rzeczywistości: wyzwania, problemy, możliwości Jak organizacje obywatelskie zareagowały na kryzys? Jakie szanse rozwojowe i organizacyjne w obrębie III sektora pojawiają się na horyzoncie? Łukasz Samborski, Jakub Wygański, Marzena Atkielska, Wojciech Kaczmarczyk, Marcin Pasierbski
MORE SESSIONS AT THE EVENT
May 20, 2021

Partners