ABOUT THE SESSION
Umowy śmieciowe to niechlubny symbol polskiego rynku pracy. Niestabilność i brak poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczy ¼ pracowników/pracowniczek w Polsce i dotyka przede wszystkim sektora kultury, rozrywki i rekreacji, czyli obszarów gospodarki, które najbardziej ucierpiały podczas kolejnych lockdown-ów wywołanych pandemią. Wkrótce jednak nadejdzie czas odbudowy, który może przynieść ze sobą nowe rozwiązania. Tak jak platformowe kooperatywy próbują tworzyć alternatywę wobec Big Techu, tak spółdzielnie freelancerów mogą stać się modelowym przykładem samoorganizacji pracowników na niepewnym rynku pracy. Za inspirację może posłużyć istniejąca w Belgii od 1998 roku kooperatywa freelancerów SMART. O jej sukcesie świadczy jej europejski wymiar – obecność w 9 krajach, gdzie zrzesza łącznie 35.000 członków/członkiń. SMART umożliwia freelancerom zawarcie umowy o pracę i przejmuje wszystkie czynności administracyjne, aspekty finansowe i księgowe związane z pracą. W ten sposób freelancer/freelancerka może skupić się na swojej pracy twórczej. Ten prosty model biznesowy jest dodatkowo wzmocniony przez zarządzanie partycypacyjne i politykę przejrzystości. Kooperatywa freelancerów to sposób na odmianę losu wielu pracowników i pracowniczek zmagających się ze stabilnością zatrudnienia w Polsce. Jakie wymierne korzyści mogliby czerpać spółdzielcy w takim “kooperatywnym biurze pracy”? Czy mamy w Polsce wystarczająco wysoki kapitał społeczny aby tworzyć organizacje oparte o zaufanie? Jakiego rodzaju systemowe wsparcie jest potrzebne? Od czego zacząć? Na debatę zaprasza Nina Józefina Bąk liderka Klubu Spółdzielczego w CoopTech Hubie – pierwszym w Polsce Centrum Technologii Spółdzielczych oraz Fundacja Venture Cafe Warsaw. Klub Spółdzielczy skierowany jest do osób prawnych i indywidualnych – liderów i liderek istniejących lub tworzonych biznesów społecznych: spółdzielni, start-upów pozytywnego wpływu, NGOsów, firm, urzędów, których celem jest tworzenie odpowiedzialnej społecznie i zrównoważonej środowiskowo gospodarki. Klub posłuży nie tylko do sieciowania i generowania nowych pomysłów, ale także jako miejsce na refleksję i zdobycie nowych, praktycznych umiejętności. Już wkrótce otwieramy zapisy.
MORE SESSIONS AT THE EVENT
April 15, 2021

Venture Café Warsaw Foundation Partners