ABOUT THE SESSION
Investors Day czyli spotkanie łączące emitentów Beesfund.com z osobami szukającymi ciekawych inwestycji. Formuła każdego spotkania zawiera: możliwość wysłuchania trzyminutowych prezentacji spółek oraz prezentacji. Ponadto każde spotkanie to gość specjalny, który dzieli się swoim doświadczeniem. Gość: Arkadiusz Regielec
MORE SESSIONS AT THE EVENT
September 17, 2020

Venture Café Warsaw Foundation Partners