ABOUT THE SESSION

Podczas wystąpienia zostanie zbadany potencjał Augmented Reality w marketingu i sprzedaży. Słuchacze poznają najlepsze praktyki wdrażania AR w kampaniach marketingowych w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników, świadomości marki oraz zwiększenia sprzedaży. Prezentacja obejmie możliwości i ograniczenia najbardziej popularnych technologii- Social Media AR Filters (Instagram, Tiktok Snapchat) oraz WebAR. Ponadto omówimy znaczenie właściwej komunikacji po publikacji, w tym poradnik krok po kroku, jak wykonać AR Filter, który będzie wykorzystywany przez grupę docelową.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
May 18, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners