ABOUT THE SESSION

Moderation: Joanna Parasiewicz, Communication & Marketing Manager for CEE Region

Panelists:

  • Aleksandra Szol, Dyrektor E-Commerce Director in MODIVO
  • Manal Al-Hammadi, Head of Technology Deployment in UOTT
  • Małgorzata Ratajska-Grandin, Executive Director of Islandsbanki Software Development Center
  • Maria Parysz, CEO and Owner in LogicAI & RecoAI

Vendor lock-in znany jest bardzo dobrze w branży chmurowej, gdzie klient musi ponieść spore koszty, żeby zmienić dostawcę technologii. Jaką cenę muszą zapłacić kobiety, żeby wejść do branży technologicznej? A może w ogóle takie zjawisko nie występuje? Porozmawiamy także o tym, czy kobiety w obecnych czasach nie wykorzystują swojej pozycji to tego, żeby mieć łatwiej lub by być faworyzowane.

Vendor lock-in is very well known in the cloud industry, where the customer has to incur significant costs to change the technology provider. What price do women have to pay the to enter the tech industry? Or maybe such a phenomenon does not occur at all? We will also talk about whether women nowadays do not take advantage of their position to have it easier or to be favored.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 25, 2021

Venture Café Warsaw Foundation Partners