ABOUT THE SESSION

Marcin Babiak – ekspert przywództwa, zarządzania oraz transformacji kulturowej i cyfrowej, trener-praktyk, mentor i konsultant. Były szef polskich oddziałów takich firm jak Apple, Dell, Groupon czy Komputronik. Doświadczony ekspert LinedIn.

Marcin pracuje zarówno z jednoosobowymi startupami, jak i szkoli pracowników światowych korporacji.

Jeśli czujesz, że Twój rozwój osobisty i kariera mogą wymagać wsparcia doświadczonego mentora, dodatkowej uwagi, ukierunkowania lub wzmocnienia przyjdź i porozmawiaj z Marcinem Babiakiem podczas “Office Hours”!

Zarezerwuj swój slot (20 min) tutaj: https://calendly.com/d/gqj-2qh-r7x/meeting-with-marcin

Aby maksymalnie wykorzystać swój czas, poświęć 2 minuty na przesłanie dodatkowych informacji o Tobie i twojej firmie: https://kordoedukacja.pl/kontakt

=====

Marcin Babiak – an expert in leadership, management and cultural and digital transformation, trainer-practitioner, mentor and consultant. Former head of Polish branches of companies such as Apple, Dell, Groupon and Komputronik. Experienced LinedIn expert.

Marcin works both with one-man startups and trains employees of global corporations.

If you feel that your personal development and career may require the support of an experienced mentor, extra attention, orientation or reinforcement, come and talk to Marcin Babiak during “Office Hours”!

Book your slot (20 min) here: https://calendly.com/d/gqj-2qh-r7x/meeting-with-marcin

To make the most of your time, please take 2 minutes to send additional information about you and your company: https://kordoedukacja.pl/kontakt

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 17, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners