🇺🇸🇵🇱 OFFICE HOURS: JOINT Forces Mastermind

In-person session

November 9, 2023 | 17:30 - 19:30
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

🇵🇱 “Bycie częścią grupy mastermind jest jak posiadanie grupy superbohaterów w swoim kącie, z wyjątkiem tego, że wszyscy noszą garnitury zamiast peleryn”.
🇺🇸 “Being part of a mastermind group is like having a group of superheroes in your corner, except they all wear suits instead of cloaks.”

🇵🇱 “W grupie mastermind robimy burzę mózgów jak geniusze, wspieramy się nawzajem jak terapeuci i śmiejemy się z naszych szalonych pomysłów jak najlepsi przyjaciele”.
🇺🇸 “In a mastermind group we brainstorm like geniuses, support each other like therapists and laugh at our crazy ideas like best friends.”

🇵🇱 “Bycie częścią grupy mastermind jest jak posiadanie własnego zespołu konsultantów, z wyjątkiem tego, że nigdy nie pobierają skandalicznych stawek godzinowych”.
🇺🇸 “Being part of a mastermind group is like having your own team of consultants, except they never charge outrageous hourly rates.”

🇵🇱 “Grupa mastermind to miejsce, w którym możesz podzielić się swoimi największymi marzeniami i zostać wyśmianym przez ludzi, którzy naprawdę w ciebie wierzą”.
🇺🇸 “The mastermind group is a place where you can share your biggest dreams and be laughed at by people who really believe in you.”

🇵🇱 “Dołączenie do grupy mastermind jest jak znalezienie tajnych cheat codes prowadzących do sukcesu, z wyjątkiem tego, że jest legalne i nie wymaga żadnego naciskania przycisków”.
🇺🇸 “Joining a mastermind group is like finding secret cheat codes leading to success, except it’s legal and doesn’t require any button-pushing.”

JOINT FORCES MASTERMIND to spotkanie trzech światów: członków Trend House, najemców CIC oraz przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojego biznesu, bo Mastermind jest po to, aby się (i siebie nawzajem rozwijać).
W trakcie spotkania będziemy mierzyć się z indywidualnymi wyzwaniami i problemami.
Dołącz niezależnie od tego jaki masz problem, czy wyzwanie.
Rozwiązanie może przyjść z najbardziej nieoczekiwanej strony.
Sesja będzie prowadzona po polsku i po angielsku.

Zapisy w linku. Ilość miejsc ograniczona.

JOINT FORCES MASTERMIND is a meeting of three worlds: Trend House members, CIC tenants and entrepreneurs interested in developing their business, because the Mastermind is there to develop ourselves (and each other).
During the meeting we will tackle individual challenges and problems.
Join no matter what your problem or challenge.
The solution may come from the most unexpected direction.
The session will be conducted in Polish and English.

Apply via link, there is limited number of seats.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 9, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners