ABOUT THE SESSION

FAILOWSHIP to narzędzie pozwalające na nauczenie się rozmawiania o błędach i porażkach w sposób nie powodujący konfliktów, ale pozwalający na wykorzystanie doświadczenia wyniesionego z takiego niepowodzenia.

Mogą być stosowane jako element warsztatów, coachingu, szkoleń czy też do pracy własnej, np. do przygotowania się do rozmowy o własnym niepowodzeniu lub do rozmów z pracownikami.

Karty FAILOWSHIP polecamy:

– trenerom, coachom, mentorom – jako narzędzie wspierające Wasze działania

– menedżerom – jako wsparcie do rozmów z zespołami i pracownikami na temat poniesionych niepowodzeń

– Scrum Masterom – jako pomoc w ośmieleniu zespołów do przeprowadzenia restrospekcji

– Project Managerom – jako wsparcie w przeprowadzeniu wartościowych lesons learned po projektach

– wszystkim osobom – jako wsparcie w rozmowach o błędach własnych lub np. członków zespołów

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 17, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners