ABOUT THE SESSION

Trzy artystki Magdalena Lenartowicz, Magdalena Głodek i Agata “LA Farba” Lewandowska pokażą swoje prace w naszej przestrzeni.

Współpraca różnych artystek, pozwala na dialog i kooperacje, przestrzeni publicznej ze sztuką. Uzupełniają się i pozwalają na szerszy odbiór sztuki. Przeplatające się struktury, kolory oraz formy zmuszają do zatrzymania się. Każda z Twórczyń używa swojego artystycznego języka i razem zapraszają do doświadczania sztuki różnymi zmysłami.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
March 2, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners