🇺🇸🇵🇱 ART FACTOR: Chasing the sun

In-person session

September 7, 2023 | 17:00 - 20:00
Room: District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Wystawa pełna kolorów uchwyconych podczas golden hour, która przeniesie Was w świat pełen surferów, fal i słonego powietrza. Alicja tworząc swoje prace uwieczniła te drobne ulotne momenty w życiu, aby pokazać widzowi że bycie obserwatorem i zrobienie kroku w tył, żeby dostrzec piękno otaczającego nas świata czasem jest najlepszym lekarstwem na bolączki dnia codziennego. Nawiązując relacje z każdą fotografowaną osobą lub miejscem- weźcie głęboki oddech i rozkoszujcie się tymi pięknymi zdjęciami przywiezionymi między innymi z Meksyku, Gwatemali, Portugalii czy Hiszpanii.

An exhibition full of colors captured during the golden hour that will take you to a world full of surfers, waves and salty air. Alicja in her works, immortalized these small fleeting moments in life to show the viewer that being an observer and taking a step back to see the beauty of the world around us is sometimes the best medicine for the troubles of everyday life. Establishing a connection with each photographed person or place- take a deep breath and enjoy these beautiful photos brought to you from Mexico, Guatemala, Portugal or Spain.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
September 7, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners