ABOUT THE SESSION

It is a story about greed and fear, power and poverty, examining connections between fashion, consumerism, mass media, globalization and capitalism (Siegle 2015). The documentary was premiered at the 2015 Cannes Film Festival on May 15 and released on May 29, 2015.

There will be a discussion after the movie.

 

To opowieść o chciwości i strachu, władzy i biedzie, badająca powiązania między modą, konsumpcjonizmem, mass mediami, globalizacją i kapitalizmem (Siegle 2015). Dokument miał premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2015 roku 15 maja, a do kin trafił 29 maja 2015 roku.

Po filmie odbędzie się dyskusja.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
April 27, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners