ABOUT THE SESSION

Sprawdzamy, jak warszawskie środowisko biznesowe rozumie swoją rolę w ekosystemie wytwarzania nowych scenariuszy przyszłości. Zapraszamy na warsztaty wydobywcze, których celem jest diagnoza stanu obecnego i zaprogramowanie sytuacji pożądanej.

Prosimy o podzielenie się przykładami innowacyjności z Waszych praktyk. Celem jest wymiana wiedzy i sieciowanie umożliwiające spotkania podmiotów aktywnie zaangażowanych w działania związane z innowacyjnością, a wywodzących się z różnych środowisk i charakteryzujących się odmiennymi technikami osiągania rezultatów.

Nasz projekt jest propozycją działania wychodzącego ze sfery kultury, które jednocześnie jest zaproszeniem do tworzenia silnego, różnorodnego ekosystemu innowacji w Warszawie.

 

Prowadzenie warsztatów:

dr hab. Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się socjologią gospodarczą oraz socjologią kultury; bada mechanizmy wartościowania na rynkach i konstruowania rynków, zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na tak zwanym poszerzonym polu kultury, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką, a także procesy urbanizacyjne w Warszawie. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych Przyszłość nie może się zacząć oraz o kredycie hipotecznym – Społeczne życie hipoteki, która otrzymała nagrodę PAN im. Ludwika Krzywickiego (I stopnia). Współautor monografii o związkach rozwoju społecznego z kulturą Kultura na peryferiach

 

 

Liczba miejsc: 18, decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie wypełnionej ankiety: https://tnijurl.com/b9d26b8e326c/

 

O projekcie:

“Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie” to cykl badawczo-artystyczny, sieciujący środowisko sztuki, nauki, dizajnu, technologii i przedsiębiorczości. Tematy: przyszłość ograniczonego komfortu, praca wyobraźni, ekologia miejska, gospodarka przyszłości, poszukiwanie źródeł optymizmu, spekulatywność jako motor rozwoju zarządzanie kryzysem i sytuacjami niedoboru. www.postkomfortocen.info

 

Projekt Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum für Kunst und Urbanisik (Berlin), realizowany jest przy wsparciu m.st. Warszawy, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

 

Koproducenci wiedzy: Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury), Galeria Arsenał w Białymstoku.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
October 26, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners