ABOUT THE SESSION

Szkolenie “Jak nauczyciel/ka może otworzyć własny biznes” jest skierowane do osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z przedsiębiorczością, a jednocześnie wykorzystać swoje umiejętności dydaktyczne.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie kroki muszą podjąć, aby założyć własną firmę edukacyjną. Zostaną przedstawione różne modele biznesowe i sposoby, w jakie można włączyć swoją wiedzę pedagogiczną do prowadzenia własnego biznesu.

W ramach szkolenia omówione zostaną również praktyczne kwestie związane z prowadzeniem firmy, takie jak: rejestracja działalności gospodarczej, podatki, księgowość czy pozyskiwanie klientów. Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie promować swoją firmę w Internecie i jakie narzędzia marketingowe warto wykorzystać, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej.

W trakcie szkolenia zostaną również poruszone tematy związane z zarządzaniem firmą edukacyjną, takie jak: przygotowanie oferty szkoleniowej, prowadzenie zajęć online i offline, a także budowanie relacji z uczniami i ich rodzicami.

Szkolenie będzie składać się z prezentacji, dyskusji i ćwiczeń praktycznych, które pozwolą uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjnej.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
March 2, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners