ABOUT THE SESSION
  1. Breeze – Projekt polega na budowaniu urządzenia i do niego aplikacji mobilnej, która używa różnych środków tj. alerty, gry, przypomnienia itp., aby motywować używające go osoby do wykonywania różnych ćwiczeń oddechowych, który będzie używany w domu przez osoby cierpiące na choroby oddechowe i potrzebujące domowej terapii oddechowej.
  2. HIPERH2 – Zespół chce wprowadzać rozwiązania dedykowane do produkcji wodoru, w szczególności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Obecnie pracuje nad opracowaniem fotoreaktora, w którym możliwe będzie wytwarzanie zielonego wodoru z biomasy w trybie ciągłym.
  3. Aironomy Innovations – Chcą wprowadzić produkt dla osób, które mają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Produkt ma funkcjonować jako urządzenie monitorująco-ostrzegawcze, które informuje użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej o jakości powietrza w jego otoczeniu. Ma ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu pogorszenia się zdrowia użytkownika.
  4. SpaceTim – Projekt dotyczy produkcji filamentu do druku 3D o właściwościach termoprzewodzących.. Docelowo materiał ma służyć do skutecznego odprowadzania ciepła z elementów elektronicznych dla potrzeb sektora lotniczego i kosmicznego. W przyszłości planuje się również wprowadzić do oferty termoprzewodzące kompozyty polimerowe oparte na tworzywach biodegradowalnych i pochodzących z recyklingu.
  5. Vido – Projekt polega na wykonaniu z materiałów bioakceptowalnych soczewki kontaktowej, która umożliwiłaby ludziom, którzy mają problem z akomodacją wzroku i ze zmętnieniem soczewki, powrót do możliwości widzenia jednoczesnego w całym zakresie funkcjonalnym odległości.
MORE SESSIONS AT THE EVENT
April 13, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners

Due to public holiday on June 8, there will be no Thursday Gathering. See you soon on June 15!