ABOUT THE SESSION
  1. Breeze – Projekt polega na budowaniu urządzenia i do niego aplikacji mobilnej, która używa różnych środków tj. alerty, gry, przypomnienia itp., aby motywować używające go osoby do wykonywania różnych ćwiczeń oddechowych, który będzie używany w domu przez osoby cierpiące na choroby oddechowe i potrzebujące domowej terapii oddechowej.
  2. HIPERH2 – Zespół chce wprowadzać rozwiązania dedykowane do produkcji wodoru, w szczególności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Obecnie pracuje nad opracowaniem fotoreaktora, w którym możliwe będzie wytwarzanie zielonego wodoru z biomasy w trybie ciągłym.
  3. Aironomy Innovations – Chcą wprowadzić produkt dla osób, które mają przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Produkt ma funkcjonować jako urządzenie monitorująco-ostrzegawcze, które informuje użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej o jakości powietrza w jego otoczeniu. Ma ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu pogorszenia się zdrowia użytkownika.
  4. SpaceTim – Projekt dotyczy produkcji filamentu do druku 3D o właściwościach termoprzewodzących.. Docelowo materiał ma służyć do skutecznego odprowadzania ciepła z elementów elektronicznych dla potrzeb sektora lotniczego i kosmicznego. W przyszłości planuje się również wprowadzić do oferty termoprzewodzące kompozyty polimerowe oparte na tworzywach biodegradowalnych i pochodzących z recyklingu.
  5. Vido – Projekt polega na wykonaniu z materiałów bioakceptowalnych soczewki kontaktowej, która umożliwiłaby ludziom, którzy mają problem z akomodacją wzroku i ze zmętnieniem soczewki, powrót do możliwości widzenia jednoczesnego w całym zakresie funkcjonalnym odległości.
MORE SESSIONS AT THE EVENT
April 13, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners