🇵🇱 PANEL: Generatywna Rewolucja patrząc w przyszłości

In-person session

November 30, 2023 | 19:15 - 20:00
Room: Hall 2, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Podczas panelu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące wpływu generatywnej AI na społeczeństwo, gospodarkę, edukację i pracę, a także etyczne i moralne wyzwania związane z rosnącą obecnością tej technologii. Panel zapewni nie tylko wgląd w najnowsze trendy i przyszłe kierunki rozwoju AI, ale także stworzy przestrzeń do refleksji – to okazja, aby zainspirować się, zadawać pytania i wspólnie kształtować wizję przyszłości, w której technologia i ludzkość idą ramię w ramię.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 30, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners