🇵🇱 PANEL: Czy zielone regulacje zbawią świat?

In-person session

December 7, 2023 | 19:00 - 19:55
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

W panelu skoncentrujemy się na roli i wpływie regulacji ESG (Environmental, Social, and Governance – Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze) w kontekście walki z kryzysem klimatycznym. Eksperci omówią, jak regulacje ESG wpływają na działania firm i organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz jak te regulacje przyczyniają się do globalnych starań w redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska. Panel ten będzie także okazją do zbadania wyzwań i możliwości, które stoją przed sektorem prywatnym i publicznym w realizacji celów ESG. W panelu wezmą udział Joanna Gorczyca, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju grupy PZU, Aga Maciejowska, CEO firmy Plan Be Eco oraz Tomasz Wiśniewski, Associate Professor na Uniwersytecie Łódzkim. Debatę poprowadzo Paweł Kujda z firmy Drive New Way powered by VivaDrive.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
December 7, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners