ABOUT THE SESSION

Część I:

Temat: Aspekty prawne

1. Prawa autorskie / zabezpieczenie IP:

 • udzielenie autorskich praw majątkowych: przeniesienie – licencja -współwłasność;
 • autorskie praw osobiste;
 • różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi;
 • prawa do kodu źródłowego;

2. Na co zwracają uwagę potencjalni inwestorzy:

 • audyty praw autorskich;
 • umowy inwestycyjne a prawa autorskie;

3. Umowy licencyjne, SaaS i umowy wdrożeniowe – zagadnienia praktyczne

Część II:

Temat: Wybrane ulgi podatkowe na innowacyjność

1. Wdrożenie 50% koszty uzyskania przychodów

 • czynności umożliwiające zastosowania podwyższonych kosztów;
 • dokumentacja wymagana do zastosowania 50% kosztów.

2. Wdrożenie ulgi B+R

 • obszary działalności kwalifikujące się na działalność B+R;
 • identyfikacja kosztów kwalifikowanych oraz ich obliczanie;
 • dokumentacja wymagana do zastosowania ulgi B+R.

3. Ulga na innowacyjnych pracowników oraz robotyzację – czy mogę zastosować?

4. Zabezpieczenie rozliczeń w interpretacjach podatkowych – plusy i minusy.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 24, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners