ABOUT THE SESSION

Klub Przedsiębiorczych Mam to społeczność Mam, które chcą łączyć pracę i macierzyństwo. To miejsce dla kobiet, które prowadzą własną firmę, myślą o jej założeniu lub chcą zmienić swoją sytuację zawodową. Misją klubu jest wspieranie mam w ich rozwoju zawodowym.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 25, 2021

Venture Café Warsaw Foundation Partners