ABOUT THE SESSION

Dr n. med. Tomasz Maciejewski- Dyrektor, Instytut Matki i Dziecka

Robert Ługowski- CEO, Partner Zarządzający COBIN Angels

Moderator: Karolina Tądel

Tematem rozmowy są:

Czynniki decydujące o inwestycjach w technologie medyczne

Oczekiwania placówek medycznych wobec innowacji i modele współpracy

Aktualne strategie i obszary finansowania technologii medycznych, wymiana perspektywy

MORE SESSIONS AT THE EVENT
June 30, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners