🇵🇱 Design Thinking Shots

In-person session

November 4, 2021 | 18:30 - 19:30
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Formuła krótkich praktycznych spotkań dotyczących metody design thinking. Każdy mini warsztat to dawka wiedzy połączona z praktycznym ćwiczeniem i dyskusją. Spotkania obracają się wokół różnych aspektów design thinking, czasem konkretne narzędzie, czasem case. Zawsze jednak główny nacisk położony jest na to, jak design thinking pomaga angażować zespoły do tworzenia nowych rozwiązań.

Spotkania prowadzone są przez praktyków Design Thinking Institute, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i podzielą się przykładami wdrażania design thinking w różnych obszarach. Otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od poziomu znajomości metody.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
November 4, 2021

Venture Café Warsaw Foundation Partners