🇵🇱 DEBATE: Życie, praca i mieszkanie przyszłości

In-person session

January 19, 2023 | 18:00 - 19:15
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Czym jest inteligentne miasto? Jaką rolę w jego kształtowaniu odgrywają dane? W jaki

sposób biznes czerpie z tych informacji, by tworzyć lepsze warunki do życia, pracy i mieszkania?

Prelegenci:

– Jerzy Brodzikowski, CIC

– Paweł Gniadkowski, Otodom

– Dawid Wrona, Echo Investment

– Marcin Ochmański, Warexpo

Moderator:

– Tomasz Bojęć, partner zarządzający w ThinkCo

MORE SESSIONS AT THE EVENT
January 19, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners