🇵🇱 DEBATE: Życie, praca i mieszkanie przyszłości

In-person session

January 19, 2023 | 18:00 - 19:15
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Czym jest inteligentne miasto? Jaką rolę w jego kształtowaniu odgrywają dane? W jaki

sposób biznes czerpie z tych informacji, by tworzyć lepsze warunki do życia, pracy i mieszkania?

Prelegenci:

– Jerzy Brodzikowski, CIC

– Paweł Gniadkowski, Otodom

– Dawid Wrona, Echo Investment

– Marcin Ochmański, Warexpo

Moderator:

– Tomasz Bojęć, partner zarządzający w ThinkCo

MORE SESSIONS AT THE EVENT
January 19, 2023

Venture Café Warsaw Foundation Partners

Due to public holiday on June 8, there will be no Thursday Gathering. See you soon on June 15!