🇵🇱 DEBATE: Przyszłość Pracy - Co Nas Czeka?

In-person session

February 3, 2022 | 17:15 - 18:15
Room: Hall 2, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Panelists:

- Andrzej Tucholski, https://www.linkedin.com/in/andtucholski/

- Iwona Wencel, https://www.linkedin.com/in/iwona-wencel/

- Jerzy Brodzikowski, https://www.linkedin.com/in/jerzybrodzikowski/

- Zofia Smełka-Leszczyńska, https://www.linkedin.com/in/zofia-smelka-leszczy%C5%84ska-3077434/


Moderacja: 

-Tomasz Bojęć, https://www.linkedin.com/in/bojec/


MORE SESSIONS AT THE EVENT
February 3, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners