ABOUT THE SESSION

W Polsce spotykamy się z wieloma stereotypami, oto kilka z nich:

– Polski sektor ochrony zdrowia, nie korzysta w codziennej praktyce z innowacji technologicznych.

– Startupom trudno jest wdrażać innowacje w dużych podmiotach takich jak szpitale czy korporacje.

– Największe jednostki szpitalne posiadają rodzime rozwiązania MedTech, przez co nie szukają zewnętrznych partnerów.

– Nauka i biznes? Tego nie da się pogodzić.

Wspólnie z zaproszonymi panelistami udowodnimy, że duże instytucje mają wiele do zaoferowania. Wdrożenia innowacji to proces, a nauka to perspektywa – dzięki której możliwy jest ciągły rozwój. Wspólnie spróbujemy określić wady i zalety aktualnego systemu oraz poszukamy złotych standardów współpracy z dużymi instytucjami. Powiemy też o inicjatywach, które mogą ułatwić rozwój i wdrożenia innowacyjnych pomysłów.

MORE SESSIONS AT THE EVENT
September 29, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners