ABOUT THE SESSION

Podczas debaty poruszane będą następujące kwestie:

 

(I) zmiany dotyczące sektora energetycznego w perspektywie globalnej – szeroka perspektywa globalna i lokalna / Polski – jakie zmiany w następnych 10-15 latach będą miały największe znaczenie dla życia prywatnego, dla przemysłu

 

(ii) wyzwania branży, jakie z tymi zmianami się wiążą – perspektywa globalna i lokalna / Polski – na jakie wyzwania przemysł i innowatorzy starają się dziś szybko odpowiedzieć, co stanowi wyzwanie dla innowatorów, jakie są problemy w tworzeniu innowacji tej branży

 

(iii) innowacje, które powstają lub muszą powstać w odpowiedzi na potrzeby – jakiego typu innowacje potrzebne są na dziś a jakie w perspektywie 5-10-15 lat

 

(iv) perspektywa Polski – czy u nas powstają innowacje, które mają szansę zaspokoić potrzeby branży – jakie stoją przed rodzimymi innowacjami wyzwania w rozwoju i komercjalizacji

MORE SESSIONS AT THE EVENT
September 1, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners