ABOUT THE SESSION

Art of innovation – czy potrzebujemy uczyć się majsterkować?

Zdecydowanie TAK! Niezależnie czy mówimy o prostych DIY czy złożonych robotach. Majsterkowanie rozwija wiele umiejętności. Uczy nie tylko zaradności, strategicznego myślenia czy kreatywności, ale również szacunku dla pracy innych osób. Z drugiej strony majsterkowanie daje poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości, gdy pod okiem ,,mistrza" samodzielnie lub w zespołach stworzymy coś od początku. To cenne kompetencje. A w połączeniu z nieustannie rozwijającą się technologią i światem innowacji jest doskonałym punktem wyjściowy do budowania kompetencji przyszłości! 

Takie inicjatywy już się dzieją! Dowiecie się jak:

Marcin Szala tworzy ,,szkołę przyszłości " – Liceum Artes Liberales. Szkołę, która uczy i wychowuje. Pomaga wzrastać, rozwijać się, realizować akademickie oraz życiowe cele. Utrwalić nawyk ciekawości świata i radości z jego doświadczania i dochodzenia do prawdy. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zainicjowała Technikum Automatyki i Robotyki, które pozytywnie zmienia postrzeganie szkolnictwa zawodowego poprzez nowoczesną ofertę kształcenia, która odpowiada na potrzeby pracodawców i rozwoju innowacyjnej gospodarki polskiej.

dr Jan Mierzejewski propaguje edukację STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) wśród lokalnej społeczności w Żolimajster – majstrowni, pracowni przyrodniczej i robotycznej. 

MORE SESSIONS AT THE EVENT
October 13, 2022

Venture Café Warsaw Foundation Partners