🇵🇱 Blok kreatywny: Show and Sell

In-person session

October 7, 2021 | 17:15 - 18:15
Room: Garage, District Hall, Chmielna 73
ABOUT THE SESSION

Kreatywność, otwarty umysł w sytuacjach spontanicznych - często nieco stresujących, należy do istotnych umiejętności każdego młodego przedsiębiorcy.

Nie musisz się z tym urodzić, ale możesz to wyćwiczyć m.in. poprzez zabawę „show and sell”. Na czym ona polega? Zasada jest prosta, moderator posiada liczne przedmioty ukryte w worku. Uczestnicy losują określony przedmiot i mają za zadanie - po 30 sekundowym przygotowaniu - w przeciągu 2 minut - przedstawić krótką mowę improwizowaną, podkreślającą atuty danego przedmiotu. Istotą jest wzbudzenie zainteresowania danym produktem uczestników widowni - potencjalnych klientów. Pod koniec publiczność wyłoni w drodze głosowania zwycięzcę. 

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” – Mary Lou Cook

MORE SESSIONS AT THE EVENT
October 7, 2021

Venture Café Warsaw Foundation Partners