Silesia Connect
Hello SILESIA
Let's CONNECT
UPCOMING EVENTS
No results.
PAST EVENTS
W maju 2019 roku rozpoczęliśmy proces wzmacniania lokalnego świata innowacji tworząc cykl spotkań, na które mógł przyjść każdy kto chciał być częścią ekosystemu. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Od samego początku przyjeżdżali na nie niesamowici przedsiębiorcy, inwestorzy i startupy ze Śląska. Powstały relacje, później pomysły co moglibyśmy robić razem. Tak narodził się program Silesia Connect.
Silesia Connect to pierwszy niezależny i otwarty program współpracy między lokalnymi ekosystemami innowacji, którego celem jest:
-integracja liderów ekosystemu innowacji na Śląsku,
-zwiększenie globalnej widoczności śląskiego ekosystemu innowacji,
-wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy liderami ekosystemów w Warszawie i na Śląsku,
-zbudowanie długofalowej platformy współpracy pomiędzy ekosystemami.
W jakie cele Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego wpisuje się program Silesia Connect?
W 2003 roku innowatorzy ze Ślaska stworzyli pionierską w skali Polski Regionalną Strategię Innowacji pokazując tym, że świetnie rozumieją kierunek w jakim będzie zmieniał się świat. Jej trzecia aktualizacja na lata 2020-2030 jest niezwykle inspirującą lekturą, która zawiera klarowny komunikat co trzeba zrobić, pokazuje także, że by zmienić cokolwiek w skali regionu potrzebna jest długofalowa wizja, zmiany świadomości, zmiany relacji, która w efekcie doprowadza do pozytywnej zmiany jakości życia.
Działanie D1.1.
Dynamizowanie procesów rozwojowych w inteligentnych specjalizacjach
Działanie D.3.3.
Wspieranie transformacji i internacjonalizacji podmiotów regionalnego ekosystemu innowacji
Działanie D.2.1.
Wspieranie kompleksowej transformacji cyfrowej MŚP
Działanie D.4.1.
Rozwój kompetencji pracowników dla konkurencyjności gospodarki regionalnej
Działanie D.3.1.
Kompleksowe wsparcie start-upów
Działanie D.4.2.
Wzmacnianie regionalnego ekosystemu innowacji
Działanie D.3.2.
Aktywizowanie środowisk klastrowych
Działanie D.4.3.
Umiędzynarodowienie podmiotów regionalnego ekosystemu innowacji

Współorganizatorzy i partnerzy programu SILESIA CONNECT:

Partnerzy programu SILESIA CONNECT: