LEARN - NEWS

NGO - krajobraz po pandemii | Thursday Gathering #055

June 1, 2021

Organizacje pozarządowe w nowej rzeczywistości: wyzwania, problemy, możliwości. Jak organizacje obywatelskie zareagowały na kryzys? Jakie szanse rozwojowe i organizacyjne w obrębie III sektora pojawiają się na horyzoncie?

AUTHOR
Aureliusz Górski
LEARN
RELATED NEWS